Kassa tellen

Kassa tellen

Written by  TheNextSoftware
Last update:  Friday, Dec 15, 2017

De belangrijkste functionaliteit binnen Kassatellen.nl is het daadwerkelijk tellen van de kassa ofwel het opmaken van de kasstaat aan het einde van een dienst / werkdag.

Ga naar >> Kassatellen

Selecteer de datum waarvan je de kasstaat wilt invullen. Reeds ingevulde dagen kun je herkennen aan de groene markering rondom de datum.

Begin kas

Aan het begin van de dag tel je met hoeveel geld je de dag begint. De openingskas is het bedrag dat in de kassa zit voor je begint. Mocht de openingskas in jouw geval altijd gelijk zijn aan de eindkas van de dag ervoor? Dan kun je bij instellingen > kassa instellen > algemeen aangeven dat het systeem als openingskas de eindkas van vorige dag hanteert.

Bij Toegevoegd aan kas kun je gelden invullen die je eventueel aan het begin of gedurende de dag hebt toegevoegd. Denk hierbij aan bijvoorbeeld muntrollen.

Omzet

De omzet lees je af van het Z-rapport dat uit je kassasysteem komt. Indien gewenst kun je de omzet onder verdelen in verschillende categorieen. Zo kun je later gedetailleerde rapportages draaien en kun je de omzet ook per categorie naar je boekhoudpakket sturen. Meer informatie over het instellen van omzet categorieen vind je hier. Mocht je in je kassa bijhouden wat het eigen verbruik is van je medewerkers of bijvoorbeeld wat je gratis weggeeft aan gasten, dan kun je dat hier ook invullen. Dit is met name handig wanneer je Kassatellen.nl koppelt aan je boekhoudpakket. Dan wordt er direct een correctie gemaakt op je inkoop en zie je duidelijk in je cijfers terug wat je hebt weg gegeven of zelf hebt geconsumeerd. 

Betaalmethoden

De inkomsten per pin en creditcard lees je af van je pin-terminal. Let op: het is voor de juistheid van de cijfers erg belangrijk dat je deze gegevens niet uit je kassa haalt, maar vanuit het pin-terminal. Dat is immers het daadwerkelijke bedrag dat er op die dag is afgerekend met pin / creditcard.

Mochten er gasten op rekening kunnen eten / drinken en deze staan aan het einde van de dag nog open, dan vul je dat in bij Op rekening. Let wel op dat wanneer de gasten deze rekening op een later moment komen voldoen, je dat bedrag dan ook corrigeert en dus de betaling als negatief (-) bedrag invult bij Op rekening.

Bij Geld in kas vul je het bedrag in dat aan het einde van de dag daadwerkelijk in de kassa zit. Op deze manier kan het systeem zelf direct uitrekenen of je te maken hebt met een kasverschil. Nadat je deze hebt ingevuld verschijnt in het veld Kasverschil namelijk automatisch het overschot of tekort.

Heb je gedurende de dag geld uit de kassa gehaald om bijvoorbeeld een snelle boodschap te doen bij de supermarkt? Noteer dit bedrag dan bij Betaald uit kas. Voor meer informatie over het gebruik van Betaald uit kas, klik hier.

Afronden

Klopt het Kasverschil met wat je zelf in gedachten had? Zo niet, dan zou dat kunnen komen doordat je bijvoorbeeld de fooi nog niet gescheiden hebt. Dat doe je namelijk voordat je de kasstaat opmaakt. Mochten er bijzonderheden zijn waardoor er een kasverschil is ontstaan, dan kun je dat noteren bij Opmerkingen. Zit er veel contant geld in de kas en wil je een gedeelte daarvan naar de bank brengen of in je eigen kluis leggen? Noteer deze dan bij Afgestort

Kassatellen

46 articles in this category.
Written by TheNextSoftware.